72 milyar liralık döviz bozuldu

Kurdaki yükselişi alıkoymak amacıyla getirilen korumalı TL mevduat hesabının toplamı 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle 224.7 milyar lira, döviz hesaplarından dönüşen miktar ise 72.3 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye takriben toplam tutar içinde 202 milyar lira ile gerçek şahısların payı yüzde 89.9 iken, 22.6 milyar lira ile tüzel şahısların payı da yüzde 10.1 oldu.

TEBLİĞ BEKLENİYOR

Gerçek kişiler için getirilen kur korumalı TL mutasyon hesapları 11 Ocak 2022 tarihinde şirketler için de getirildi. sonradan dövizini bozduran şirketler için ödenti avantajı karşılayan düzenleme TBMM gündemine geldi. Resmi Gazete’de 29 Ocak günü yayımlanan 7352 sayılı yasa ile döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirildi. Kazanç İdaresi Başkanlığı da aynı gün şirketlerin merakla beklediği uygulamanın nasıl olacağını gösteren beyanname taslağını görüşe açtı. Beyanname taslağında, 4. geçici aidat dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen tanıdık olmayan para hesaplarına ilişkin istisna uygulaması, tanıdık olmayan paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirasına değişim tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna, 4. geçici vergi döneminden sonra yani 18 Şubat 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine dek Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması konularına açık sözlülük getirildi.

KAPSAM NASIL OLACAK?

Bildiri taslağına kadar, mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında bulunan tanıdık olmayan paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak tamamlanmış ve külüstür altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak. Kendilerine özel hesap dönemi atama edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate almak suretiyle bu bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren açılacak bitmiş ve külüstür altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla bu istisnadan yararlanabilecekler. Kazançlarını bilanço esasına göre saptayan gelir vergisi mükellefleri de aynı şartlarla bu istisnadan yararlanabilecek. Alacaklar ve verilen avanslar gibi hesaplarda izlenen yabancı paralar bu kapsamda istisnaya konu edilemeyecek.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Tebliğ taslağında verilen bir örneğe göre 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bilançosunda 1 milyon dolar olan şirket 14 Ocak 2022 tarihinde 6 ay vadeli ve yüzde 15 faizle hesabını dönüştürmüş olsun. 2 Şubat 2021 tarihinde alınan 1 milyon dolar 4. geçici aidat dönemini ilgilendirdiği için 1 Ekim 2021 tarihli 8.84 ve 31 Aralık 2021 tarihli 12.98 liralık kur dikkate alınacak. Şirketin 4. geçici ücret döneminin son beyan günü olan 17 Şubat 2022 tarihine değin dövizini TL’ye dönüştürerek korumalı TL mevduatta değerlendirdiği için 4 milyon 140 bin lira kur kazancı için istisna uygulanabilecek. TL’ye dönüşümün 7352 sayılı Kanunun Devlete Ait Gazete’de yayım tarihinden önce olması istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmeyecek. öte yandan, şirketin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan 1 milyon dolara ilişkin olarak 1 Ekim 2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları bu istisna zarfında değerlendirilmeyecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir